Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2013

aterion
11:36
Pulls you with her perfect smile
Pretty soon you're done
One more sucker pays the price
Thinking you're the one
Many men have tried and failed
Captured by her bold 
Stay away from Juliet
You will lose control
— Lawson (Juliet)

December 12 2013

aterion
19:53
2728 f1ea
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
aterion
19:52
aterion
19:51
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaafraid afraid
aterion
19:50
I make a great mess with my own life. B-e-a-utiful. You can be proud of me.

September 22 2013

aterion
15:51
9642 b8bf
Reposted frommyspectrum myspectrum viaaprilka aprilka
aterion
15:50
Bo jeżeli w związku coś nie idzie, trzeba usiąść, pogadać. A nie wyrzucić do śmieci uczucie, o którym zapewniało się druga osobę..
— Make Me Laugh
Reposted frommakemelaugh makemelaugh viaaprilka aprilka
aterion
15:50
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaaprilka aprilka
aterion
15:49
Kobieta przy swoim partnerze powinna czuć, że jest wyjątkowa, piękna, musi być nieustannie zapewniana o jego uczuciu. Czasami wystarczy ją przytulić, by poczuła się kochana, by wiedziała, że ma obok siebie prawdziwego faceta.
— Sambor Czarnota
Reposted fromappleofyoureye appleofyoureye viaaprilka aprilka
aterion
15:49
9908 fc8f 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viaaprilka aprilka
aterion
15:48
aterion
15:47
6210 14dc
Reposted fromdailylife dailylife viaaprilka aprilka
aterion
15:47
2679 7a6e
Reposted fromverdantforce verdantforce viaaprilka aprilka
aterion
15:45

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaaprilka aprilka
aterion
15:45
8550 0950 500
aterion
15:44

Try to understand woman, while...

I hate to mention, it was HER who said "Break Time", at the same time saying "Oh, God." :x

September 19 2013

aterion
22:11
Dlaczego nie możemy być szczęśliwi teraz, przecież jutro możemy już nie żyć... 
— Tennessee Williams
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viafilemona filemona
aterion
22:10
5806 e576
Reposted fromBigLoveXx BigLoveXx viafilemona filemona
aterion
22:10
Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić.
— Mały Książę
Reposted fromtillbaka tillbaka viafilemona filemona
aterion
22:09
Kiedyś gadaliśmy godzinami o niczym, teraz trudno o 5 minut rozmowy. 
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafilemona filemona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...